Kontakt

Renoworks s.r.o., Buková 10, 040 14 Košice
IČO: 50527827
DIČ:2120355655

IČ DPH : SK2120355655
Bankové spojenie SLSP, a.s.: 5162137635/0900
IBAN:SK23 0900 0000 0051 6213 7635

SWIFT : GIBASKBX

Kontakty na predajcov

Ing.Márius Džmura,
konateľ
stromceky@stromart.sk

0915 85 11 85